Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov >

Kontakty na pracovníkov MOS Modra

PhDr. Anna Píchová - riaditeľka MOS 

pichova@moska.sk / +421 905 46 77 45


Zuzana Kratochvílová - sekretariát MOS

kratochvilova@moska.sk /  +421 905 63 74 30


Mgr. Jana Prelovská - ekonóm MOS, zástupca riaditeľky MOS

prelovska@moska.sk /  +421 905 77 70 55


Útvar záujmovo-umeleckej činnosti

Jarmila Hnatová - zástupca riaditeľky MOS

hnatova@moska.sk /  +421 905 47 20 51

Darina Mladenovová

mladenovova@moska.sk /  + 421 918 97 10 90

Ing. Jana Krajčovičová

krajcovicova@moska.sk /  + 421 905 77 79 68


Útvar regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a publicity

Roman Zatlukal

zatlukal@moska.sk / +421 917 20 00 75

Ján Honza

honza@moska.sk / +421 905 77 70 35


Útvar výtvarný a propagačný

Ingrid Vrbňáková

vrbnakova@moska.sk /  +421 905 38 31 89


Útvar vidieckej turistiky (Centrum Malokarpatskej vínnej cesty)

Jarmila Dudová

dudova@moska.sk /  +421 905 77 70 89


Hospodársky úsek

Augustín Lanátor - správca, záhradník

+421 905 77 71 07

Hilár Strezenický - vodič

+421 905 77 70 16