Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Cezhraničné exkurzie k Dňom otvorených ateliérov / Grenzüberschreitende Exkursionen zum Tage der offenen Ateliers

V sobotu dňa 21.10.2017 sa uskutočnila Exkurzia organizácie Dolného Rakúska Kulturvernetzung NÖ k Dňu otvorených ateliérov v Bratislavskom samosprávnom kraji pre potreby projektu HERITAGE SK-AT v rámci Program Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Am Samstag, 21.10.2017 fand im Rahmen des Projektes HERITAGE SK-AT, Interreg V-A Programm Slowakei - Österreich eine Exkursion der Kulturvernetzung Niederösterreich zum Tag der offenen Ateliers im Selbstverwaltungskreis Bratislava, in der Slowakei.

Cezhraničné exkurzie k Dňom otvorených ateliérov

V sobotu dňa 21.10.2017 sa uskutočnila Exkurzia organizácie Dolného Rakúska Kulturvernetzung NÖ k Dňu otvorených ateliérov v Bratislavskom samosprávnom kraji pre potreby projektu HERITAGE SK-AT v rámci Program Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko. Slovenskí umelci a umelkyne nadchli 25 účastníkov exkurzie z Dolného Rakúska (záujemcovia o umenie a umelci) pestrosťou a kreativitou ich práce a diel. Navštívené boli nasledujúce ateliéry a umelci: Barbora Košicová, Vlasta Hubková, Agnesa Vavrinová, Zuzana a Dana Polaková, Luba Vanová, Martin Dzurek, Pavol Šimaj Juriček, Darina Lichnerová, Tomáš a Marian Polonský, Maria Španiková, Silvia Stranská a Helena Hrbatá.

V sobotu dňa 14.10.2017 navštívilo 25 slovenských účastníkov exkurzie (záujemcovia o umenie a umelci) z Bratislavského samosprávneho kraja Dni otvorených ateliérov v Dolnom Rakúsku. Program zahŕňal vybrané ateliéry na sprostredkovanie rozmanitosti výtvarného umenia v Dolnom Rakúsku.

Obe exkurzie priniesli účastníkom nové osobné kontakty a inšpirácie.

______

Grenzüberschreitende Exkursionen zum Tage der offenen Ateliers

Am Samstag, 21.10.2017 fand im Rahmen des Projektes HERITAGE SK-AT, Interreg V-A Programm Slowakei - Österreich eine Exkursion der Kulturvernetzung Niederösterreich zum Tag der offenen Ateliers im Selbstverwaltungskreis Bratislava, in der Slowakei. Die slowakischen Künstlerinnen und Künstler beindruckten 25 niederösterreichischen Exkursionsteilnehmer (kunstinteressiertes Publikum und selbst Künstlerinnen und Künstler) mit ihrer Kreativität und Vielfalt. Folgende KünstlerInnen und Ateliers wurden besucht: Barbora Košicová, Vlasta Hubková, Agnesa Vavrinová, Zuzana a Dana Polaková, Luba Vanová, Martin Dzurek, Pavol Šimaj Juriček, Darina Lichnerová, Tomáš a Marian Polonský, Maria Španiková, Silvia Stranská a Helena Hrbatá.

Am Samstag, 14.10.2017 haben 25 slowakischen Exkursionsteilnehmer (kunstinteressiertes Publikum und selbst Künstlerinnen und Künstler) aus dem Selbstverwaltungskreis Bratislava die Niederösterreichischen Tage der offenen Ateliers besucht. Am Programm standen ausgewählte Ateliers, um die Vielfalt der niederösterreichischen bildenden Kunst zu vermitteln.

Beide Exkursionen brachten den TeilnehmerInnen neue persönliche Kontakte und Inspiration.


Fotogaléria