Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Pracovné stretnutie v Dolnom Rakúsku - Digitalizácia

Organizácia Museummanagement Niederösterreich privítala v svojich priestoroch v meste St. Pölten pracovný tím digitalizácie z Modry. Na stretnutí sa odprezentovali zbierky z Dolného Rakúska, ktoré sa plánujú v rámci projektu spracovať. Zároveň boli prediskutované technické predpoklady a štandardy pre získanie objektov. Určili sa ďalšie spoločné pracovné postupy pri zhromažďovaní zbierok a odsúhlasili sa postupy pri výmene digitálnych údajov.

V popoludňajších hodinách sa uskutočnila návšteva centra valcového gravírovania v Guntramsdorf, kde už prebiehajú práce na spracovaní objektov. Spracovatelia mali možnosť vidieť rozsiahle portfólio existujúcich objektov a zároveň mali možnosť vymeniť si na mieste informácie o pracovných metódach a o digitálnom nahrávaní.

Stretnutie sa uskutočnilo pre potreby Projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

____

Das Digitalisierungsteam aus Modra wurde in den Büroräumlichkeiten des Museumsmanagement Niederösterreich in St. Pölten begrüßt. Die niederösterreichischen Sammlungen, die im Zuge des Projekts bearbeitet werden, wurden vorgestellt und die technischen Voraussetzungen und Standards zur Objekterfassung besprochen. Die weiteren gemeinsamen Arbeitsprozesse zur Sammlungsaufnahme konnten festgelegt werden und der Austausch von digtitalen Datenblättern wurde vereinbart.

Am Nachmittag fand ein Besuch der Walzengravieranstalt Guntramsdorf statt, wo bereits an der Objektaufnahme gearbeitet wird. Die Bearbeiter konnten den umfangreichen Objektbestand besichtigen und sich vor Ort über die Arbeitsweisen und die digitalle Erfassung austauschen.

Das Treffen fand für die Bedarfe des Projektes „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ (Heritage SK-AT) statt, das im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakei - Österreich aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung kofinanziert wird.