Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Seminár Digitálne susedstvo / Seminar „Digitalisierte Nachbarschaft“

Dňa 13. júna 2018 sa v priestoroch sály hospodárskej komory WIKA v rakúskom Bruck an der Leitha uskutočnil odborný seminár v rámci projektu Interreg ConnReg SK-AT na tému Digitálne susedstvo. Semináru sa zúčastnili aj odborníci na digitalizáciu v projekte Heritage SK-AT – Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií, PhDr. Agáta Petrakovičová a Mgr. Viera Tarkayová. Počas semináru odzneli zaujímavé príspevky od slovenských ako aj rakúskych prednášateľov, napr. Digitalizácia kultúrnych hodnôt v múzeách, Digitalizácia kultúrneho dedičstva na Slovensku, Digitalizácia zbierok v múzeách a galériách. Tieto príspevky budú inšpiráciou pre pripravované digitalizačné stredisko v kaštieli v Modre.

Návšteva semináru bola organizovaná pre potreby projektu “Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií” HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika a Rakúsko.

___


Am 13. Juni 2018 fand in den Räumlichkeiten von WIKA in Bruck an der Leitha (Österreich) im Rahmen von dem Projekt Interreg ConnReg SK-AT eine Fachtagung zum Thema „Digitalisierte Nachbarschaft“ statt.Am Seminar nahmen Fachexpertinnen aus dem Digitalisierungsbereich von dem Projekt Heritage SK-AT – Kulturell-kreative Belebung der Traditionen teil: Frau PhDr. Agáta Petrakovičová und Frau Mgr. Viera Tarkayová.In der Veranstaltung gab es spannende Vorträge der österreichischen wie auch slowakischen Redner, beispielsweise „Digitalisierung von Kulturgütern in Museen“, „Digitalisierung von Kulturerbe in der Slowakei“, „Digitalisierung von Sammlungen in Museen und Galerien“.Diese Vorträge werden als Inspiration für die vorzubereitende Digitalisierungsstelle im Herrenhaus in Modra betrachtet.

Der Besuch des Seminars wurde für die Anliegen des Projektes „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen„ HERITAGE SK-AT organisiert, das aus dem Kooperationsprojekt Interreg V-A Slowakei – Österreich gefördert wird.