Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Októbrový víkend s otvorenými ateliérmi / Oktoberwochenende – offene Kunstateliers in der Region Bratislava

Sobota 20. októbra 2018 patrila už po štvrtýkrát Dňu otvorených ateliérov. Tento rok sa tohto podujatia, ktoré sa teší stále väčšej obľube, zúčastnilo 30 ateliérov. Verejnosť mohla voľne vstúpiť do tvorivého sveta maliarov, keramikárov, sochárov, grafikov, fotografov, šperkárov a iných umelecky tvorivých ľudí počas celého dňa od 10.00 do 21.00 h. Každý ateliér bol označený maliarskym stojanom s tabuľou a maliarskou paletou s číslom ateliéru a podľa bulletinu s očíslovaným zoznamom ateliérov a mapkami, sa dala jednoducho nájsť každá adresa.

Je to jedinečná príležitosť, kedy sa môžete osobne stretnúť priamo s autori a ich dielami, zoznámiť sa nimi, opýtať sa na to, čo vás zaujíma a nakuknúť na miesta, kde tvoria. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia je, aby sa v jednotlivých komunitách a regiónoch ľudia bližšie spoznali a aby sa vôbec dozvedeli, koľko talentovaných, šikovných a umelecky nadaných spoluobčanov majú medzi sebou.

Je tiež pokračovaním úspešného Salóna výtvarníkov, ktorého 22. ročník ešte stále prebieha a kde môžete na v jednej galérii vidieť spoločnú výstavu 78 výtvarníkov a ich pestrej tvorby – pochádzajúcich z Bratislavského kraja.  Výstavu môžete navštíviť až do 10.1.2019.

Výtvarníci, ktorí sprístupnili návštevníkom svoje ateliéry sa tento rok nachádzali v: Bratislavských mestských častiach: Devín a Vajnory; v Stupave, vo Svätom Jure, v Limbachu, Pezinku, vo Viničnom, Vinosadoch, v Šenkviciach, v Modre, Harmónii, Zochovej chate, Častej a v Budmericiach. Mapku so zoznamom jednotlivých ateliérov môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke Malokarpatského osvetového strediska. V tlačenej podobe ju mohli dostať v každom ateliéri, do ktorého počas dňa zavítali alebo v informačných kanceláriách.

Deň otvorených ateliérov sa aj tento rok organizuje v spolupráci s projektom Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií, ktorý je spolufinancovaný z programu spolupráce Interreg Slovenská republika-Rakúsko ako aj s rakúskym partnerom Kulturvernetzung Niederösterreich.

_____

Samstag 20.Oktober 2018 gehörte traditionell, schon zum vierten Mal, dem Tag der offenen Ateliers.An dieser Veranstaltung, die von Jahr zu Jahr beliebter wird, nahmen heuer 30 Ateliers teil. Die Öffentlichkeit konnte während des ganzen Tages von 10.00 bis 21.00 Uhr in das schöpferische Umfeld von Kunstmalern, Keramikern, Bildhauern, Grafikern, Fotografen, Geschmeidemachern und sonstigen künstlerisch betätigten Personen frei eintreten.Jedes Atelier war durch eine Staffelei samt Tafel und nummerierter Palette markiert. Nach dem Folder mit nummeriertem Verzeichnis der Kunstateliers und den dazugehörigen Landkarten war jede Adresse leicht aufzufinden.

Es ist eine einzigartige Gelegenheit, direkt vor Ort die Kunstschaffenden und ihre Werke zu begegnen, sie kennen zu lernen, nachzufragen über Sachen, die Einem interessieren und einen Einblick in das schöpferische Umfeld zu werfen.Der Kerngedanke der Veranstaltung ist, dass sich die Leute in den einzelnen Gemeinschaften und Regionen näher kennen lernen und dass man erfährt, wieviele begabte, tüchtige und künstlerisch veranlagte Mitmenschen man unter sich hat.

Es ist auch eine Fortsetzung des erfolgreichen Künstlersalons, dessen 22. Jahrgang noch immer läuft und bei dem man sich in einer einzigen Galerie eine gemeinsame Ausstellung von 78 Künstlern aus der Region Bratislava und deren vielfältigen Werken anschauen kann.Die Ausstellung läuft bis zum 10.1.2019.

Die Künstler, die ihre Ateliers für Besucher öffneten, stammten heuer aus den Bratislavaer Stadtteilen Devín und Vajnory, aus Svätý Jur, Limbach, Pezinok, Viničné, Vinosady, Šenkvice, Modra, Harmónia, Zochova chata, Častá und Budmerice. Die Karte mit dem Verzeichnis der Ateliers ist auf der Webpage von dem Kultur- und Bildungszentrum „Malokarpatské osvetové stredisko“auffindbar. In Druckform war sie in jedem der offenen Ateliers bzw. in Infostellen erhältlich.

Der Tag der offenen Ateliers wird auch dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ (Heritage SK-AT) organisiert, das aus dem Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakei - Österreich kofinanziert wird, in Zusammenarbeit mit dem österreichischen PartnerKulturvernetzung Niederösterreich.

Deň otvorených ateliérov® 2018