Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Druhé stretnutie projektových partnerov k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií"

V škole regiónov v muzeálnej obci Niedersulz sa uskutočnilo v poradí druhé stretnutie projektových partnerov k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“. / In der Schule der Regionen im Museumsdorf Niedersulz fand das zweite Projektpartner Treffen zum Projekt "Kultur-kreative Belebung von Traditionen" statt.
 

Dňa 05.12.2017 sa v muzeálnej obci Niedersulz uskutočnilo druhé stretnutie projektových partnerov k projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Akronym: Heritage SK-AT ). Predmetom stretnutia bola správa o dodaní podkladov komunikačnej stratégie, prvá žiadosť o projektovú zmenu, vystavenie ERDF zmluvy, prehľad zrealizovaných aktivít, zlepšenie komunikácie v projekte a plánovanie nadchádzajúcich aktivít.

Am 05.12.2017 fand in der Museumsdorf Niedersulz das zweite Projektpartner Treffen zum Projekt "Kultur-kreative Belebung von Traditionen" (Akronym: Heritage SK-AT) statt. Gegenstand des Treffens war die Präsentation der Bericht zur Nachreichung der Kommunikationsstrategie, der erste Antrag auf Projektänderungen, ERDF Fördervertrag, Übersicht der bisher realisierten Aktivitäten, verbesserung der Kommunikation im Projekt und Planung der bevorstehenden Aktivitäten.