Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Festival muškátových odrôd / Muskatellerfest

Dňa 16. apríla sa v priestoroch zrekonštruovanej vinotéky na zámku v Jedenspeigene uskutočnila odborná časť degustácie 44 vzoriek muškátových odrôd za účasti slovenských a rakúskych degustátorov, z toho z malokarpatskej oblasti ich bolo 30. 12-ti degustátori pracovali pod vedením Ing. Herberta Schödla zo Spolkového úradu pre vinohradníctvo a vinárstvo. Degustácia bola rozdelená do dvoch kategórií: suché vína zo zvyškovým cukrom do 9gr a ostatné vína zo zvyškovým cukrom nad 9gr. Práve v druhej kategórii boli naše vína úspešnejšie. V záverečnom rozstrele sa stretli 4 vzorky z malokarpatskej oblasti: po jednej vzorke Villa Vino Rača a Juran z Modry a dve vzorky od VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn Pezinok. Kompletné výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach moska.sk a mvc.sk.

Festival sa koná už po štvrtý krát, prvý ročník bol venovaný veltlínom a uskutočnil sa v Modre, druhý ročník bol venovaný rizlingom a uskutočnil sa v Jedenspeigene, tretí ročník zase frankovkám a zweigeltrebe a súťažilo sa v Modre. Verejná degustácia sa uskutoční dňa 15. mája v priestoroch Zámku Jedenspeigen.

Podujatie je súčasťou projektu “Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií” HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika a Rakúsko.

_______


Am 16. April fand in den Räumlichkeiten der renovierten Vinothek im Schloss Jedenspeigen die gemeinsame österreichisch-slowakische Weinverkostung von 44 Muskateller-Proben auf Expertenebene statt. 30 der Proben stammten aus den Kleinen Karpaten. 12 Verkoster unter der Leitung von Dipl.Ing. Herbert Schödl aus der Bundesanstalt für Wein- und Obstbau waren im Einsatz. Die Weinverkostung war in zwei Gruppen unterteilt: Trockenweine mit Restzucker bis zu 9 g/l und sonstige Weine mit Restzucker von mehr als 9 g/l. Gerade in der zweiten Kategorie konnten sich unsere Weine als besonders erfolgreich behaupten. Ins Finale kamen dann 4 Proben aus dem Gebiet der Kleinen Karpaten: eine Probe von Villa Vino Rača, eine von Juran aus Modra und zwei Proben von VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn Pezinok. Die Ergebnisse des Weinwettbewerbes werden auf den Home-Pages moska.sk und mvc.sk veröffentlich.

Das Weinfest findet bereits zum vierten Mal statt, der erste Jahrgang fand in Modra statt und war den Veltlinern gewidmet, der zweite mit Ausrichtung auf Rieslinge fand in Jedenspeigen statt und zum dritten Mal wurde der Wettbewerb für Blaufränkisch und Zweigeltrebe in Modra veranstaltet. Die öffentliche Weinverkostung findet am 15. Mai im Schloss Jedenspeigen statt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes „Kulturell-kreative Belebung von Traditionen“ HERITAGE SK-AT statt, das aus dem Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakische Republik - Österreich kofinanziert wird.