Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Jablkové hodovanie v bratislavskej župe / Apfelschmausefest in der Region Bratislava

Jablká budú už tradične druhý októbrový víkend vo viacerých mestách a obciach bratislavskej župy v centre pozornosti. Začne sa totiž obľúbené Jablkové hodovanie® a pre všetkých milovníkov tohto zdravého ovocia je to doslova sviatok. 

Podujatie je oslavou jabĺk a produktov, ktoré sa z nich dajú vyrobiť. Od sladkých aj slaných koláčov, cez netradičné polievky, kompóty až pojablčné mušty. Návštevníci môžu ochutnať aj samotné čerstvo pozberané chutné jablká od miestnych pestovateľov. 

Po prvýkrát sa Jablkové hodovanie konalo® v roku 2008 v Modre a s týmto nápadom prišlo Malokarpatské osvetové stredisko v Modre (MOS). V Modre je úzko späté s country a folkovou hudbou pod názvom Jablkofest.  A ak zavítate do Modry, do priestorov kaštieľa MOS, okrem jablkových dobrôt môžete ochutnať aj mladé vína a to všetko v atmosfére koncertov interpretov Plamene, Vuur, Rolničky, Grunt, Prešporok, Červený bicykel, Druhý dych, Samorast a Mysami. 

Podujatie pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja sa v sobotu koná súčasne v týchto mestách a obciach: Modra, Pezinok, Senec, Limbach, SvätýJur, Dunajská Lužná, Jablonové. V Bratislave si môžu návštevníci vychutnať jablkové dobroty v mestských častiach: Rača, Petržalka, Nové Mesto, Vajnory, Devínska Nová Ves a vo Fresh Markete. 

K putovaniu po našom jablkovom kraji môžete využiť Malokarpatský expres, ktorým môžete každý víkend navštíviť víkendové podujatia pod Malými Karpatmi. Turistická linka premáva trikrát za deň a to každú sobotu a nedeľu a aj počas štátnych sviatkov na trase Bratislava–Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modru, Dubovú a Častú, so zachádzkami do Slovenského Grobu, na Zochovu chatu a na Červený Kameň. 

Viac informácií o celom programe Jablkového hodovania nájdete na stránkach www.moska.sk, a na Facebooku www.facebook.com/jablkovehodovanie.  

Podujatie sa organizuje v spolupráci s projektom “Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií” HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika a Rakúsko.

_____

Es ist bereits zur Tradition geworden, dass sich am zweiten Oktoberwochenende in mehreren Städten und Gemeinden der Region Bratislava alles rund um Äpfel dreht. Da fängt nämlich das beliebte „Apfelschmausefest“ an, ein richtiges Fest für alle Freunde dieser gesunden Obstart.
Die Veranstaltung feiert die Äpfel und alles, was sich aus ihnen zubereiten lässt.Von süßen und salzigen Kuchen über unkonventionelle Suppengerichte, Kompotte bis hin zum Apfelmost. Die Gäste können gerne auch frisch geerntete geschmackvollen Äpfel der örtlichen Anbauer kosten.
Das Apfelschmausefest fand zum ersten Mal 2008 in Modra statt und wurde vonder Organisation Malokarpatské osvetové stredisko v Modre (MOS / Kleinkarpatisches Volksbildungszentrum in Modra)ins Leben gerufen.In der Stadt ist die Veranstaltung unter der Bezeichnung „Jablkofest“ eng mit Country- und Folkmusik verbunden. Wenn Sie nach Modra kommen, können Sie in der Räumlichkeiten des Herrenhauses von MOS neben Apfeldelikatessen auch Jungweine verkosten, begleitet von der Konzertmusik solcher Interpreten wie Plamene, Vuur, Rolničky, Grunt, Prešporok, Červený bicykel, Druhý dych, Samorast und Mysami.
Die Veranstaltung wird unter der Ägide der Selbstverwaltungsregion Bratislava organisiert und findet zur gleichen Zeit in mehreren Städten und Gemeinden statt: Modra, Pezinok, Senec, Limbach, SvätýJur, Dunajská Lužná, Jablonové. In Bratislava kann man sich Apfelspezialitäten in den folgenden Stadtteilen schmecken lassen: Rača, Petržalka, Nové Mesto, Vajnory, Devínska Nová Ves sowie im Fresh Market.
Für eine Reise durch unsere Apfelregion kann man gerne den sgn. „Malokarpatský expres“ („Kleine-Karpaten-Express“)ausnutzen, der immer am Wochenende die Gäste zu verschiedenen, entlang der Kleinen Karpaten stattfindenden Veranstaltungen fährt. Die Touristenlinie fährtimmer samstags, sonntags sowie während der Feiertage dreimal am Tag und pendelt auf der Strecke Bratislava–Budmerice über Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modra, Dubováund Častá, mit Einfahrt nach Slovenský Grob, Zochova chatasowie zur Burg Červený Kameň.
Mehr Informationen zum Programm von Apfelschmausefest finden Sie unter www.moska.sk, sowie auf Facebooku www.facebook.com/jablkovehodovanie.

Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Kulturell-kreative Belebung von Traditionen“ HERITAGE SK-AT mit Kofinanzierung aus dem Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakische Republik – Österreichorganisiert..


Fotogaléria Jablkové hodovanie 2017