Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Jablkové hodovanie® 2018 / Apfelschmausfest „Jablkové hodovanie“®

Víkend na začiatku októbra už tradične, dokonca je to už 10 rokov patrí Jablkovému hodovaniu®. V tomto roku sa uskutočnilo na 12-tich miestach. 

Tento ročník bolo nutné podujatie presunúť na nové miesto, z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie kaštieľa a záhrady Malokarpatského osvetového strediska v Modre. Svoj dočasný domov našlo Jablkové hodovanie v areály Školskej pivnice Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej. Ani zmena miesta návštevníkov neodradila a priestor sa veľmi rýchlo zaplnil. Okrem jablkových dobrôt, koláčov, umeleckých výrobkov atmosféru doplnil aj koncert country a folk zoskupení, ktoré na tomto podujatí vystupujú v rámci Jablkofestu. Podujatie finančne podporila Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, Nadácia ZSE a Regionálna anténa NRSV pre Bratislavský kraj. Podujatie sa organizuje pre potreby projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

_______

Das erste Oktoberwochenende gehört schon seit 10 Jahren dem traditionellen Apfelschmausfest „Jablkové hodovanie“®. Heuer fand es in 12 Orten statt.In der Einführung zu dieser Doppelseite, die der Veranstaltung gewidmet ist, werfen wir einen Einblick in dessen Geburtsort – die Stadt Modra.

Dieses Jahr musste die Veranstaltung wegen der aktuell verlaufenden Sanierung des Herrenhauses und des anliegenden Gartens von dem Kultur- und Bildungszentrum Malokarpatské osvetové stredisko in Modrain ein anderes Ort übertragen werden.Zum provisorischen Veranstaltungsort für das Apfelschmausfest wurde der Weinkeller auf dem Gelände der Mittleren Fachschule für Wein- und Obstbau.Nicht einmal dieser Ortswechsel konnte die Besucher davon abbringen, um an dem Fest Teil zu nehmen, so dass der Raum bald voll wurde. Neben Apfelleckereien, Kuchen und handwerklichen Kunstprodukten wurde die Atmosphäre durch ein Konzert von Country- und Folkmusikgruppen vervollständigt, die während der Veranstaltung im Rahmen von „Jablkofest“ auftraten.Die Veranstaltung wurde finanziell von dem Regionalen Tourismusverband der Region Bratislava KOCR, von der Stiftung „Nadácia ZSE“sowie von dem Sender “Regionálna anténa NRSV pre Bratislavský kraj“ gefördert.Die Veranstaltung wird für die Bedarfe des Projektes „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ (Heritage SK-AT) organisiert, das im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakei - Österreich aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung kofinanziert wird.Jablkové hodovanie® 2018