Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Kultúrno-kreatívne centrum regiónu / Kultur- und Kreativzentrum der Region

V sobotu 8. septembra sa v priestoroch záhrady kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska v Modre uskutočnila malá slávnosť. Slávnostne položil základný kameň rekonštrukcie – keramický reliéf kaštieľa. Autorom reliéfu je pezinský keramikár Ivan Raždík.

Rekonštrukcia kaštieľa a záhrady kaštieľa je financovaná z nenávratného finančného príspevku programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Rekonštrukcia bude stáť vyše 1,8 milióna eur a potrvá dva roky. Z modranského kaštieľa sa tak po novom stane kultúrno-kreatívne centrum celého regiónu.

Slávnostný začiatok rekonštrukcie si nenechali ujsť okrem zástupcov bratislavskej župy, MOS Modra ani významní partneri projektu Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen a Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Zrekonštruovaný kaštieľ bude slúžiť ako kultúrno-kreatívne centrum, a to nielen pre mesto Modra, ale aj pre celý Malokarpatský región a Bratislavský kraj. V zrekonštruovaných priestoroch tak vznikne digitalizačné centrum, priestory pre malé javiskové formy, otvorené ateliéry, školiace a kurzové miestnosti, zázemie pre Modranskú besedu, výstavná miestnosť, infobod,  vinotéka – salón/archív vín. Vytvorené zázemie bude miestom pre sebarealizáciu umelcov, žiakov, študentov, členov cechov, vinárov, vinohradníkov, ďalej pre rôzne kultúrne a vzdelávacie podujatia ako konferencie, semináre, workshopy, súťaže, ako aj pre návštevníkov z prihraničných regiónov. Plánované ukončenie rekonštrukcie kaštieľa a priľahlej záhrady je v októbri 2020.

______

Am Freitag den 8. September fand im Gartenbereich des Herrenhauses in Modra, im Kultur- und Bildunszentrum „Malokarpatské osvetové stredisko“, eine kleine Feier statt – die Grundsteinlegung für die Sanierung.Der Grundstein ist eine keramische Reliefdarstellung von dem Herrenhaus und stammt von dem Keramiker Ivan Raždík aus Pezinok.

Die Sanierung des Herrenhauses samt dessen Gartenanlage wird aus dem grenzüberschreitenden Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakische Republik – Österreich gefördert, kostetüber 1,8 Millionen Euro und wird für 2 Jahre anberaumt.Aus dem Herrenhaus wird ein neues Kultur- und Kreativzentrum für die gesamte Region.

Den feierlichenAuftakt der Sanierung ließen sich neben den Vertretern der Selbstverwaltungsregion Bratislava und des Kultur- und Bildungszentrum Malokarpatské osvetové stredisko in Modra auch die wichtigen Projektpartner - Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, die Marktgemeinde Jedenspeigen und das Museum Malokarpatské múzeum in Pezinok- nicht entgehen.

Das Herrenhaus wird nach seiner Sanierung zu einem Kultur-und Kreativzentrum nicht nur für die Stadt Modra, sondern ebenso auch für die gesamte Region der Kleinen Karpaten,bzw.für den Selbstverwaltungskreis Bratislava.In seinen renovierten Räumlichkeiten entsteht eine Digitalisierungsstelle, ein Kleinkunstbühnenbereich, offene Ateliers, Schulung- und Bildungskursräume, ein Basisbereich für die Bürgervereinigung „Modranská beseda“, ein Ausstellungsraum, eine Infostelle und ein Weinkeller – Weinsalon bzw. ein Weinarchiv.Die neugestalteten Räume werden für Kunstschaffende, Schüler, Studenten, Mitglieder von Innungen, Weinhersteller, Winzer zur Verfügung gestellt bzw. für verschiedenartige Kultur- und Bildungsveranstaltungen, wie z.B. Fachtagungen, Seminare, Workshops, Wettbewerbebenutzt und auch für Besucher aus den benachbarten Regionen verfügbar sein.Die Sanierung von dem Herrenhaus samt des Gartens soll bis Oktober 2020 fertig sein.