Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Slávnostné otvorenie Jedenspeigen / Feierliche Eröffnung Jedenspeigen

V sobotu 18. mája na Zámku Jedenspeigen sa uskutočnilo otvorenie dvoch výstav. Prvou je výstava Bitka a Osud – Jedenspeigen 1278 Ohnisko v strednej Európe. Druhá, cezhraničná má názov Pivnica krajiny strednej, ktorá už tento rok na jeseň poputuje do priestorov Malokarpatského múzea v Pezinku.

Zároveň bola otvorená aj nová Zámocká vinotéka, v ktorej sa dajú degustovať nielen vína od vinárov z Jedenspeigenu, Sierndorf/March, ale aj vína od malokarpatských vinárov VPS – Vinárstvo Pavelka a syn Pezinok a JM Vinárstvo Doľany.

Počas slávnostného otvorenia boli odovzdané aj hlavné ocenenia spoločnej rakúsko-slovenskej súťaže vín Festival muškátových odrôd.

Na podujatí sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Rakúsku J.E. Peter Mišík, poslankyňa za BSK Ing. Zuzana Schwarzová, riaditeľka Malokarpatského osvetového strediska v Modre PhDr. Anna Píchová, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku PhDr. Martin Hrubala, PhD. a predseda Malokarpatskej vínnej cesty Ing. Peter Fűlöp. 

Spoločná súťaž vín a rekonštrukčné práce na zámku, zriadenie vinotéky a otvorenie výstav sa uskutočnilo v rámci projektu “Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií” HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika a Rakúsko.

______


Am Samstag den 18. Mai wurden in Jedenspeigen zwei Ausstellungen eröffnet: die erste steht unter dem Titel "Schlacht & Schicksal – Jedenspeigen 1278 im Brennpunkt Mitteleuropas", die zweite heißt "Kellerlandschaften Mitteleuropas“, ist eine grenzüberschreitende Wanderausstellung und wird bereits heuer auch in den Räumlichkeiten von dem „Museum der Kleinen Karpaten in Pezinok“ – „Malokarpatské múzeum v Pezinku“ gezeigt.  

Gleichzeitig wurde auch eine neue Schlossvinothek eröffnet, in der nicht nur Weine der örtlichen Winzer aus Jedenspeigen und Sierndorf / March, sondern ebenso auch manche Weine der Winzer aus den Kleinen Karpaten - „VPS – Vinárstvo Pavelka a syn Pezinok“ und „JM Vinárstvo Doľany“ -  zur Verkostung im Angebot stehen.

Während der feierlichen Eröffnung wurden auch die Hauptauszeichnungen aus dem gemeinsamen österreichisch-slowakischen Weinwettbewerb Muskatellerfest vergeben.

An der Veranstaltung nahmen auch slowakische Gäste teil: der Botschafter der Slowakischen Republik in Österreich s.E. Peter Mišík, die Abgeordnete des Selbstverwaltungskreises Bratislava Ing. Zuzana Schwarzová, die Leiterin des Kultur- und Bildungszentrums „Malokarpatské osvetové stredisko“ in Modra PhDr. Anna Píchová, der Leiter von dem Museum der Kleinen Karpaten „Malokarpatské múzeum“ in Pezinok PhDr. Martin Hrubala, PhD. sowie der Obmann der Weinstraße der Kleinen Karpaten Ing. Peter Fűlöp.

 Das gemeinsame Weinwettbewerb sowie die Renovierungsarbeiten im Schloss, die Errichtung der Vinothek und Eröffnung der Ausstellung fanden im Rahmen des Projektes „Kulturell-kreative Belebung der Traditionen“ HERITAGE SK-AT statt, das aus dem Kooperationsprogramm Interreg V-A SK-AT gefördert wird.