Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > HERITAGE SK-AT > Publicita >

Rekonštrukcia modranského kaštieľa v plnom prúde / Rekonstruktion des Herrenhauses in Modra läuft im vollen Gang

Aj napriek zimným mesiacom rekonštrukcia kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska v Modre pokračuje. Ukončené boli búracie práce v objekte budovy a v priestoroch záhrady. Aktuálne najviac viditeľné práce prebiehajú na krovoch, pričom krídlo od záhrady je už kompletne hotové a na krídle pod svahom sa pracuje. Pracuje sa už aj na streche od cesty. V interiéroch sa stavajú nové priečky, a priestory sa adaptujú na nové funkčné riešenia. V záhrade kaštieľa bola vykonaná inventarizácia drevín a podaná žiadosť na výrub drevín.

Rekonštrukčné práce nie sú jednoduché, všetky zásahy a stavebné úpravy sú konzultované s Krajským pamiatkovým úradom, nakoľko kaštieľ je Národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963.

Práce na rekonštrukcii kaštieľa a ich ukončenie je plánované do jesene v roku 2020. Z kaštieľa sa stane moderné kultúrno-kreatívne centrum regiónu s digitálno-dokumentačným centrom a študovňou a priestormi pre potreby výstav a podujatí.

Projekt HERITAGE SK-AT je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

______

Selbst trotz der Wintersaison setzt die Renovierung des Herrenhauses von dem Kultur- und Bildungszentrum „Malokarpatské osvetové stredisko“ in Modra auch weiterhin fort. Die Abrissarbeiten im Bauobjekt sowie im Gartenbereich sind bereits abgeschlossen. Aktuell verlaufen Arbeiten vor Allem an den Dachstühlen, der in den Garten führende Trakt ist bereits vollendet und es wird an dem Trakt unterhalb des Hanges gearbeitet. Es wird an dem Dach entlang der Straßenseite gearbeitet. In den Innenräumen werden neue Trennwände errichtet, die Räumlichkeiten werden für die neuen funktionsgemäßen Lösungen angepasst.Im Garten wurde der Baumartenbestand aufgenommen und es wurde um Baumfällung beantragt.Die Renovierungsarbeiten sind nicht einfach, weil sämtliche Eingriffe und bauliche Maßnahmen vorerst mit dem Kreisamt für Denkmalschutz abgesprochen werden müssen, denn das Herrenhaus ist seit 1963 ein nationales Kulturdenkmal.  

Die Renovierungsarbeiten am Herrenhaus sollen spätestens im Herbst 2020 abgeschlossen sein. Aus dem Herrenhaus wird ein modernes Kultur- und Kreativzentrum, mit einer digitalen Dokumentationsstelle, einem Leseraum und einem Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich. Das Projekt HERITAGE SK-AT wird im Rahmen des Kooperationsprograms Interreg V-A Slowakei- Österreich aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung  gefördert.