Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov >

Všetky podujatia

Hviezdoslavov Kubín

  • 27. - 28. 2. 2018
  • V-klub, Nám. SNP 12, Bratislava

okresné kolo IV. a VI. kategórie v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie

Viac informácií o podujatí

Stretnutie s malou Táliou

  • 14. - 16. 3. 2018
  • MsKS Senec, Nám. 1. Mája 2, Senec

Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti

Viac informácií o podujatí

Zahrajte mi muzikanti

  • 17. 3. 2018
  • Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra

Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb DFS

Viac informácií o podujatí

Štúrova Modra

  • 10. 4. 2018
  • Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra

Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, IV. – VI. kategórie a divadiel poézie

Viac informácií o podujatí

Hrajte mi muziky vesele

  • 27. 4. 2018
  • DK Bratislava Dúbravka

Krajská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Viac informácií o podujatí