Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Hrajte mi muziky vesele

  • 14. 10. 2018
  • KIS Šenkvice

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb


V programe sa vám predstavia dychové hudby na počúvanie i do tanca: Šeknvičanka, Grinavanka, Svätojurská dychovka a Vištučanka.