Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov >

Hviezdoslavov Kubín

  • 27. - 28. 2. 2018
  • V-klub, Nám. SNP 12, Bratislava

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie – okresný výber pre IV. a V. kategóriu

Viac informácií o podujatí

Stretnutie s malou Táliou

  • 14. - 16. 3. 2018
  • MsKS Senec, Nám. 1. Mája 2, Senec

Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti

Viac informácií o podujatí

Hrajte mi muziky vesele

  • 27. 4. 2018
  • DK Bratislava Dúbravka

Krajská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb

Viac informácií o podujatí

Malokarpatský slávik 2018

  • 11. - 12. 5. 2018
  • Budmerice - Kultúrny dom a areál Budmerického kaštieľa

súťaž spevákov populárnej piesne - neprofesionálov

Viac informácií o podujatí