Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Hviezdoslavov Kubín

  • 5. - 6. 3. 2019
  • V-klub, Nám. SNP 12, Bratislava

Okresné kolo IV. a VI. kategórie v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie