Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov >

Verejné obstarávanie

Tlač propagačného materiálu - Diár JH 2017, Plagáty JH 2017, Pozvánky JH 2017“ - 11. 9. 2017 MOS Modra

 • 11. 9. 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Viac informácií o podujatí

Cateringové služby MOS - pracovné stretnutie projektových partnerov projetku HERITAGE SK-AT

 • 9. 3. 2018
 • Modra

Výzva na predloženie cenových ponúk

Viac informácií o podujatí

Stretnutie s malou Táliou - autobusová doprava na podujatie

 • 9. 3. 2018
 • Senec

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Zakúpenie počítačov

 • 25. 04. 2019
 • Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Viac informácií o podujatí

Otvorenie zámku Jedenspeigen – Autobusová doprava pre organizátorov a účastníkov podujatia

 • 15.5.2019 do 15.00
 • Modra

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Viac informácií o podujatí

Vytvorenie výtvarného diela Katalóg Salónu výtvarníkov

 • 23. 5. 2019
 • Malokarpatske osvetove stredisko v Modre

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Viac informácií o podujatí