Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Oznámenie o zadávaní zákaziek - Stretnutie s malou Táliou

  • 7. 3. 2018
  • Senec


Názov zákazky: autobusová doprava pre 140 osôb v dňoch 14.3.2018, 15.3.2018 a 16.3.2018 pre podujatie Stretnutie s malou Táliou v Senci.

Predpokladaná hodnota zákazky : do 1 800,00 €

Kontaktná osoba na vykonanie prieskumu trhu: prelovska@moska.sk

 

Názov zákazky : ubytovanie s raňajkami a večerou pre 28 osôb  v dňoch 14.3.2018 a  15.3.2018 pre podujatie Stretnutie s malou Táliou v Senci.

Predpokladaná hodnota zákazky : do 1100,00 €

Kontaktná osoba na vykonanie prieskumu trhu: prelovska@moska.sk

 

Názov zákazky : obedy pre 188 osôb v dňoch 14.3.2018, 15.3.2018 a 16.3.2018 pre podujatie Stretnutie s malou Táliou v Senci.

Predpokladaná hodnota zákazky : do 1 400,00 €

Kontaktná osoba na vykonanie prieskumu trhu: prelovska@moska.sk