Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Cateringové služby MOS - pracovné stretnutie projektových partnerov projetku HERITAGE SK-AT

  • 9. 3. 2018
  • Modra

Termín: do 9. 3. 2018 do 10.00h

Súťažné podklady v prílohe na stiahnutie.