Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

Domov > Zverejňovanie >

Zverejňovanie zmlúv

Číslo Dodávateľ Služba / tovar Suma Došlo Zverejnená
1/2017 CS, s.r.o., Trnava Rekonštrukcia oporného múra - zmluva o dielo 2017-01-31 2017-01-31
1/2017 Lukáš Sloboda, Šamorín Hudobná produkcia na Plese Seniorov 2017 220 € 2017-02-13 2017-02-13
2/2017 Stanislav Kociov, Prešov Hudobná produkcia na Plese Seniorov 2017 220 € 2017-02-13 2017-02-13
3/2017 Ing.Arch. Otto Kollmann, Marianka Hudobná produkcia na Plese Seniorov 2017 440 € 2017-02-13 2017-02-13
4/2017 Rastislav Rigo, Trnava Hudobná produkcia na Plese Seniorov 2017 220 € 2017-02-13 2017-02-13
5/2017 MOS Modra prenájom priestorov v MOS Modra 2017-03-01 2017-03-02
6/2017 MOS Modra prenájom priestorov v MOS Modra 2017-03-02 2017-03-03
7/2017 MOS Modra prax študenta 2017-03-10 2017-03-13
8/2017 Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava prenájom priestorov na podujatie Vrť sa dievča 2017 500 € 2017-03-13 2017-03-13
9/2017 Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava krátkodobý nájom DK Zrkadlový háj na akciu Zlatá čižma 2017 600 € 2017-03-15 2017-03-15
10/2017 BSK, Museumsmanagement, Kulturvernetzung NO, Jedenspeigen, MOS Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko - "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií" 2017-03-22 2017-03-23
22/2017 Pezinské kultúrne centrum, Pezinok prenájom priestorov na podujatie Divadelné konfrontácie 2017 1000 € 2017-04-10 2017-04-11
23/2017 mylansa s.r.o., Lozorno realizácia koncertu POLEMIC na Svätojurských hodoch 2017 3000 € 2017-04-11 2017-04-11
24/2017 Mesto Svätý Jur príprava a realizácia Svätojurských hodov 2017 2017-04-19 2017-04-19
38/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Výtvarné spektrum 2017 1800 € 2017-05-02 2017-05-02
39/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Štúrova Modra 2017 1500 € 2017-05-02 2017-05-02
40/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Deň otvorených ateliérov 2017 2000 € 2017-05-02 2017-05-02
41/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Divertimento Musicale 2017 2300 € 2017-05-02 2017-05-02
42/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Strunobranie 2017 1700 € 2017-05-02 2017-05-02
43/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Cyrilo-metodské dni 2017 2400 € 2017-05-02 2017-05-02
44/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Vrť sa dievča 2017 2700 € 2017-05-02 2017-05-02
45/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Závodské bezchleba hody 2017 2500 € 2017-05-02 2017-05-02
46/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Malokarpatský slávik 2017 2000 € 2017-05-02 2017-05-02
47/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Stretnutie s malou Táliou 2017 4000 € 2017-05-02 2017-05-02
48/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Bratislavské metamorfózy 2017 1500 € 2017-05-02 2017-05-02
49/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Divadelné konfrontácie 2017 3200 € 2017-05-02 2017-05-02
50/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Konc jak živé 2017 2000 € 2017-05-02 2017-05-02
51/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Zlatá čižma 2017 2800 € 2017-05-02 2017-05-02
52/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia Mládež spieva 2017 2600 € 2017-05-02 2017-05-02
60/2017 CULTUS Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava prenájom priestorov na podujatie Bratislavské metamorfózy 2017 800 € 2017-05-10 2017-05-15
75/2017 Turizmus regiónu Bratislava, Sabinovská 16, Bratislava spolupráca na festivale Taste the real wine v Bruseli 10192,35 € 2017-05-17 2017-05-18
76/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia CINEAMA 2017 1700 € 2017-05-25 2017-05-25
77/2017 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava podpora podujatia AMFO 2017 1700 € 2017-05-25 2017-05-25
78/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Zmluva o prevode správy - automobil 2017-05-26 2017-05-26
79/2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava poistenie osôb Vínny festival Brusel 116,70 € 2017-05-30 2017-05-30
80/2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava poistenie podujatia Vínny festival Brusel 2017 336,60 € 2017-05-30 2017-05-30
80/2/2017 Obec Vištuk , Obecný úrad, 900 85 Vištuk príprava a realizácia Cyrilo-metodskej prehliadky speváckych zborov 2017 2017-06-30 2017-06-30
91/2017 LE&TO, s.r.o., Partizánska 2275, 900 01 Modra prenájom priestorov ZOYA Museum na výstavu Salón Výtvarníkov 2017 2017-06-30 2017-06-30
80/1/2017 BoArt, s.r.o., Brečtanová 14/c, 831 01 Bratislava Zmluva o vytvoreni umeleckého grafického diela - katalóg Salón Výtvarníkov 2017 5256 € 2017-07-07 2017-07-07
93/2017 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava spolupráca na príprave a realizácii podujatia Deň otvorených ateliérov 2017-09-18 2017-09-18
94/2017 Turizmus regiónu Bratislava, Sabinovská 16, Bratislava príprava a realizácia podujatia Jablkové hodovanie 5000 € 2017-10-06 2017-10-06
95/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
96/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
97/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
98/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
99/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
100/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
101/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
102/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
103/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
104/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
105/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
106/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
107/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
108/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
109/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
110/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
111/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
112/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
113/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
114/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
115/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
116/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
117/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
118/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
119/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
120/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
121/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
122/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
123/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
124/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
125/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
126/2017 Malokarpatské osvetové stredisko v Modre možnosť užívania trhového miesta na podujatí Jablkové hodovanie 2017 2017-10-07 2017-10-07
127/2017 Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniakova 3, Bratislava prenájom priestorov a ozvučenie na Deň osvetových pracovníkov 500 € 2017-10-09 2017-10-09
128/2017 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava príprava a realizácia Metodického stretnutia pracovníkov NOC a regionálnych osvetových stredísk na Slovensku 2017-10-16 2017-10-16
129/2017 Národné osvetové centrum, Nám.SNP č.12, 812 34 Bratislava zmluva o spolupráci na podujatí Beniakove Chynorany 2017 2017-11-02 2017-11-06
130/2017 SOZA, Bratislava hromadná licenčná zmluva na podujatie Jablkofest 2017 2017-11-10 2017-11-10
dodatok k zmluve SPP, a.s., Bratislava dodávanie plynu 2017-12-01 2017-12-01
ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava dodatok k Zmluve o dodávke elektriny 2018, 2019 2017-12-14 2017-12-15
Zmluvy