Doprava Ples seniorov

Výzva na predkladanie ponúk Doprava Ples seniorov

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Doprava na podujatie Ples seniorov 2020
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa zvoz 21.02.2020 a odvoz 22.0.2020, preprava cca 340

účastníkov podujatia Ples seniorov 2020, v počte 8 autobusov. Jedná sa

o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je

vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav

vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.