Výzva na predkladanie ponúk – Tlačoviny pre AMFO 2020

Dokumenty na stiahnutie


Výzva na predkladanie ponúk : Tlačoviny pre AMFO 2020

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Tlačoviny pre podujatie AMFO 2020
  2. b) Stručný opis zákazky:Predmetom verejného obstarávanie je :

    Tlač, grafické spracovanie a dodanie nasledovných tlačovín:

Katalóg neperiodická publikácia, formát 210x210mm, náklad v počte 350ks, dodanie jednorazovo do 6.7.2020

Plagáty. formát A2 v počte 45ks, dodanie jednorazovo do 1.7.2020

Pozvánky, formát A4 / 3 – 210x99mm, v počte 30ks, dodanie jednorazovo do 1.7.2020

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.