January 21, 2020

SOM – Senec objektívom mobilu

Fotografická súťaž „pre tých, ktorí radi fotia mobilným telefónom a majú radi mesto Senec“
March 3, 2020

Hviezdoslavov Kubín

March 5, 2020

Víno, ženy a vône

20200317

Cineama 2020

20200318

Stretnutie s malou Táliou

20200328

Konc jak živé

20200403

Výtvarné spektrum

20200512

AMFO 2020

May 15, 2020

Malokarpatský slávik 2020

Súťaž spevákov amatérov - populárnej piesne Podmienkou účasti v súťaži je povinnosť zúčastniť sa výberového konkurzu, ktorý sa uskutoční 15. 5. 2020 v Kultúrnom dome v Budmericiach (bez účasti verejnosti, okrem sprievodu - rodičov, pedagógov).