archív AMFO 2020

Informationen zur Veranstaltung

Term:
20201214 - 20201214
Adresse:
MsKS Senec, Nám. 1. mája, Senec
Veranstaltungsort
Galéria Labyrint


Kontakt:
Name:
E-mail:
Telefon:
+

Ereignisbeschreibung

VYHODNOTENIE

  1. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby
 AMFO 2020 krajské kolo – Bratislavský kraj zasadnutie poroty - 8. 6. 2020, Národné osvetové centrum v Bratislave   Do súťaže bolo prihlásených a dodaných 188 diel (fotografií a cyklov) od 48 autorov v 3 vekových skupinách a v kategóriách: A – čiernobiela fotografia, B – farebná fotografia, D – seriály a cykly. Do kategórie C - multimediálna prezentácia nebolo prihlásené žiadne dielo. Zo všetkých kategórií prihlásených autorov odborná porota v zložení - doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Peter Brenkus a  Bedrich Schreiber - vybrala 35 diel, ktoré získali umiestnenie alebo čestné uznanie a tieto postupujú aj do predvýberu celoštátneho kola. Navyše odporučila vystaviť 60 diel v rámci krajského kola výstavy. Viac výsledkov nájdete v prílohe na stiahnutie – Vyhodnotenie AMFO 2020 BA kraj Všetkým oceneným a vystavujúcim autorom vopred gratulujeme, ostatným účastníkom súťaže ďakujeme za účasť v tomto ročníku a veríme, že sa v budúcom roku 2021 do Amfa opäť zapoja. Rozborový seminár pre autorov sa uskutoční: 9. 7. 2020 o 16.00 v Galériách Labyrint, MsKS Senec, Nám. 1.mája č. 2 Vernisáž a odovzdávanie cien sa uskutočnia: 9. 7. 2020 o 17.00 v Galériách Labyrint, MsKS Senec, Nám. 1.mája č. 2 Výstava Amfo 2020 potrvá od 10. 7. do 31. 7. 2020 AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973 (v rokoch 1973-2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO). Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – autori do 16 rokov, autori do 21 rokov, autori nad 21 rokov, ktorí súťažia v kategóriách a žánroch: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Súčasťou podujatia je aj výstava AMFO, ktorá trvá zvyčajne mesiac. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Kolekcia fotografií ocenených na AMFO sa prezentuje v rámci českej národnej výstavy vo Svitavách, takisto na medzinárodnej súťaži amatérskej fotografie FIAP i v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave. Organizátorom Bratislavského krajského kola AMFO 2020 je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Viac informácií: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.