ࡱ> 685#bjbj.( LLLLL````|`tkkk$;X!LkkkkkLL  k^LL k $C$Ut0,SLkk kkkkk kkkkkkkkkkkkkkkk$ : PROPOZCIE Krajsk sea~n prehliadka >udovch rozprva ov Nzov podujatia : KONC JAK }IV Organiztor : Bratislavsk samosprvny kraj Malokarpatsk osvetov stredisko, Modra Spoluorganiztori : Obecn rad Zohor FS Zohran, Apro n ?, o. z. Termn : 24.10.2020 o15.00 Miesto : Kultrny dom Zohor Finan n zabezpe enie : Malokarpatsk osvetov stredisko, Modra, spodporou FPU Cestovn na prehliadku inkujcim hrad MOS. Poslanie prehliadky : Odborne, spolupatri ne, metodicky idokumenta ne podporovae, rozvjae, zaznamenvae auchovvae estetick aro, poznvacie aumeleck hodnoty pvodnho rozprva stva vychdzajceho znajlepach tradci naaich rozprvkarov, kronikrov aspisovate>ov, ktor vo svojej prci atvorbe uchovali krsu, bohatstvo, pestrose a~nrov rznorodose slovenskej re i as schopn citlivo rozvjae tieto tradcie vo vlastnom podan. Nadvzovae na doterajaie tradcie, vystpenia aaktivity autentickch rozprva ov vSlovenskej republike scie>om vytvorie pre nich jednotiacu platformu na krajskej rovni Podmienky asti : Na prehliadku sa m~u prihlsie rozprva i od 15 rokov, aj Slovci ~ijci vzahrani , ktor nie s lenmi spisovate>skch alebo umeleckch organizci, ani profesionlni pracovnci voblasti hovorenho slova. D:~ka jednho vystpenia maximlne 8 mint. Tma rozprvania je: 1.Kateg.->ubovo>n pod>a vlastnho vberu ( m~e to bye prbeh skuto ne pre~it, vymyslen, odpozorovan, prerozprvan pre tan prbeh apod.). 2.KategN`vxz  0 4 6 8 : > D H J X Z l t ٽyqeYhhO*S5mHsHh_hl5mHsHhGemHsHh: <5mHsHh5mHsHh{h{5mHsHhM^ZmHsHh~JlmHsHh_h-mHsHh_hO*SmHsHh_hO*S5\mHsH h_hgd h_h- h_hO*S!h_hO*S5>*CJ \mHsHh75>*CJ \mHsH"z& Z < j8<v^gd-h`hgd-`gd-gd-gdgd & F`gdgd L^L` : j8j:Ftvꮢꊁuujhj`hO*SmHsHUh_h<mHsHh_h-5mHsHhGe5mHsHh_hO*S5mHsHh_h<5mHsHh.h<5mHsHh.hO*S5mHsHh_h-mHsHh_hO*S5>*\mHsHh{mHsHh_hO*S5\mHsHh_hO*SmHsHh~Jl5\mHsH". Konc jak ~iv prerozprvanie pre tanho prbehu zoriginlneho titulu autora Pavla Slezka Sea~iaci m~u rozprvae vslovenskom jazyku, hovorovej re i alebo vnre , aby sa im umo~nilo v o najv aej miere prejavie svoje najlepaie rozprva sk, atyliza n, fabula n aslovotvorn danosti aschopnosti. Na prehliadku sa m~u prihlsie spevci >udovej zhorckej piesne od 40 rokov slo, alebo duo, D:~ka jednho vystpenia maximlne 6 min. Hodnotenie : roveH rozprva skch prejavov ainterpretcie piesn posudzuje odborn porota menovan riadite>kou Malokarpatskho osvetovho strediska vModre. Ocenenie : Odborn porota navrhne organiztorom podujatia udelie vecn ceny adiplomy za individulne prnosy. Odborn porota navrhne organiztorom najlepach rozprva ov na postup do celoattnej sea~nej prehliadky rozprva ov, ak sa vdanom roku uskuto n. Zvere n ustanovenie : Organiztori podujatia m~u po vzjomnej dohode autorov arie slovom alebo psmom pre osvetov akultrne ely. Verejn arenie podlieha autorskmu zkonu. Organiztori bud rozprva om ponkae mo~nosti prezentcie prostrednctvom podujat nimi organizovanch. v:< !F"##;hLhO*SmHsHhGemHsHh_h-mHsHh_hO*SmHsHh_hO*S5>*\mHsHh_hLmHsHhLhLmHsHhL5mHsHhLhL5mHsHhLmHsHv< !F"# & FgdLgdgdgdL & F ,1h. A!"#$% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnyCJ_HaJmHsHtHX@X Nadpis 1$@&^`5>*CJ \mHsHFA F Predvolen psmo odseku^i^ 0Normlna tabu>ka :V 44 la 0k 0 0 Bez zoznamu PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VĬtheme/theme/theme1.xmlYOoE#F{oc'vGuرhF[xw;jf7q7P%PEWz'^ڳyoެ/_3t@,cy$gc.bAn̖kեC AW??>@7co#c"QR/L lm)aFȩ20k{(CrOyaA۫?oi^61`oi_e )Qo.m y\<Z[2z'Yُ󲻵fKWlnu:f+ 5 1_66Y|slvހ,~u߿ZmxM:~&9ۮ|g(1OԢZ].@Md}(.Gb\zb|9u! a%f^=Stt<8IX|17/~QeOW}foϞ߿{XxTiL$A1r2g10-LBTAߘbeDZC@UHL|-Eei]0'IX\Lʸ=twq7I7tF1sD$D!RJP_p ݡieHtTl6!/*!NlvngU^o ]YCœ0^*CrcU9 I )o)00Vew4vB*1eF8NDerJ];򀓅M fLDE.`ƘRw:7V7P勯UR&^U=}s켅'.?ޑ;r伨ϟg, g;h;^8u)c5e4'âg|ԝ \(كWQ "^PfCR.h+ek< ^5bCbF!X mhE 8KPuյQV7Rt.K9p hP`(¥_f$q9bp)H#|&Iy9Š/'Dž$@]7R^,ȒrsVs!mo duHBx+af6]>f+wm:qsTHedK)@ǿ0fogo`6f5ekpƣ2֜8ǰX D)CB8CC܊ - <&H8.bҢlhIG-?y- 4>cUy;k0Ԑ- K"cc~'+Gw![)i ~fh~l PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!k>Ĭtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ( v# v# 8@0( B S ?$  <=^_,-LM45GHHI^__`89efqri j ! <<%GL5F8 3CL: ^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(3CL:&! D OB x/ -l{r;F>: <LO*SM^Z;f~Jl_}oo<Ge.{70Jgdb_]zn @ UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qdKCgDc !r0 3QHP $P02!xx Anna Pichov Mladenovova Oh+'0t $ 0 < HT\dlAnna PichovNormal Mladenovova11Microsoft Office Word@2~@{@P9@$U՜.+,0 hp| MOS  NzovNzev !"#$&'()*+,./012347Root Entry F$C$U91TableWordDocument.(SummaryInformation(%DocumentSummaryInformation8-CompObj{ F)Dokument programu Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q