ENIKI BENIKI 2023 – Vyhodnotenie

Dňa 18.3.2023 sa v Pezinskom kultúrnom centre konala Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Bratislavského kraja
pod názvom Eniki Beniki. Diváci si tu mohli vychutnať krásu tradičného foklóru, tancov, piesní a farebnú pestrosť krojov, ktoré s radosťou predviedli detské folklórne súbory: Slnečnica zo Senca , Margaréta z Malinova, Čunovský kŕdeľ z Čunova, Magdalénka z Modry, Prvosienka
z Bratislavy a Hájenka z Bratislavy.Výsledky krajského kola celoslovenskej súťaže Eniki beniki z Bratislavského kraja:

Zlaté pásmo a priamy postup- Dfs Slnečnica Senec
Zlaté pásmo a návrh na postup – Dfs Magdalénka Modra
Strieborné pásmo – Dfs Čunovský kŕdeľ Čunovo
Strieborné pásmo – Dfs Hájenka Bratislava
Bronzové pásmo – Dfs Prvosienka Bratislava
Bronzové pásmo- Dfs Margaréta Malinovo.

Všetkým srdečne gratulujeme.

Na workshope s Libuškou Čižmárik Bachratou si mohol zatancovať každý, komu nôžky pri hudbe krepčili.

Podujatie z verejných zdrojov podporilo Národné osvetové centrum.