Festival muškátových odrôd

Dňa 16. apríla sa v priestoroch zrekonštruovanej vinotéky na zámku v Jedenspeigene uskutočnila odborná časť degustácie 44 vzoriek muškátových odrôd za účasti slovenských a rakúskych degustátorov, z toho z malokarpatskej oblasti ich bolo 30. 12-ti degustátori pracovali pod vedením Ing. Herberta Schödla zo Spolkového úradu pre vinohradníctvo a vinárstvo. Degustácia bola rozdelená do dvoch kategórií: suché vína zo zvyškovým cukrom do 9gr a ostatné vína zo zvyškovým cukrom nad 9gr. Práve v druhej kategórii boli naše vína úspešnejšie. V záverečnom rozstrele sa stretli 4 vzorky z malokarpatskej oblasti: po jednej vzorke Villa Vino Rača a Juran z Modry a dve vzorky od VPS – Vinohradníctvo Pavelka a syn Pezinok. Kompletné výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach moska.sk a mvc.sk.

Festival sa koná už po štvrtý krát, prvý ročník bol venovaný veltlínom a uskutočnil sa v Modre, druhý ročník bol venovaný rizlingom a uskutočnil sa v Jedenspeigene, tretí ročník zase frankovkám a zweigeltrebe a súťažilo sa v Modre. Verejná degustácia sa uskutoční dňa 15. mája v priestoroch Zámku Jedenspeigen.

Podujatie je súčasťou projektu “Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií” HERITAGE SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika a Rakúsko.