„Konzultácie výtvarných diel – Výtvarné spektrum 2021“

beenhere

Konzultácie výtvarných diel

Online video-konferencia výtvarníkov prihlásených do krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod vedením Mgr. Pavla Šimu-Jurička.
Priateľské stretnutie neprofesionálnych výtvarníkov rôznych vekových skupín, s rozmanitým výtvarným zameraním, na virtuálnej báze, za účelom nielen metodického usmernenia v ich umeleckom smerovaní, ale aj odovzdávania si tvorivých skúseností a vzájomného povzbudenia sa k ďalšej tvorbe.