Výtvarné spektrum 2022 – odborný seminár – 4. júla 2022