Grafity workshop vo Wiener Neustadt

Za slovenskú stranu sa workshopu zúčastnilo 16 študentov zo 4 bratislavských stredných škôl (Stredná odborná škola polygrafická, Stredná odborná škola pedagogická, Spojená škola Tokajícka a Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru). Hlavnou inšpiráciou výtvarnej práce technikou grafity boli vzory a farebnosť majoliky. Študentov po odbornej stránke viedla profesionálna umelkyňa Sarah Kupfner.
Workshop sa uskutočnil v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.