Hviezdoslavov Kubín 2023

Už o pár dní sa v priestoroch V-KLUBU v Bratislave stretnú šikovní recitátori na Okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategórie v rámci celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky Hviezdoslavov Kubín a svojim umeleckým prednesom Vám a odbornej porote, ktorá ich bude hodnotiť, odprezentujú literárne diela, ktoré si do súťaže starostlivo vybrali.  V minulom ročníku sme mali možnosť vypočuť si diela klasické, moderné, vážne i veselé.

Príďte si spolu s nami vychutnať tento vzácny okamih, počas ktorého ožijú slová poetov a prozaikov.

Tešíme sa na Vás.

Podujatie z verejných zdrojov podporilo Národné osvetové centrum.

Pár fotografií z Hviezdoslavovho Kubína 2022