Kaštieľ v Modre, dnešné sídlo Malokarpatského osvetového strediska

Budova, ktorá je neprehliadnuteľná svojou „vznešenosťou a majestátnosťou“, je majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a práve ten realizuje rozsiahlu rekonštrukciu, aby sa v priestoroch budovy zrealizoval zámer vybudovať moderné Malokarpatské osvetové stredisko, ktoré svoj názov rozšíri o dodatok, vďaka čomu vnikne Kultúrno  –  kreatívne centrum Bratislavského kraja.

Zámer rekonštrukcie je vytvoriť priestor pre širokú kreativitu záujmovo – umeleckej činnosti. Oživí sa pôvodný obsah, ktorému sa v minulosti darilo. Dnes to bude moderné vinársko – spoločenské využitie. Prevádzku tu bude mať vinotéka, ktorá bude ponúkať tie najlepšie vína našich malokarpatských a rakúskych vinárov.

V roku 2005 bol vykonaný na základe Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Bratislave Pamiatkový architektonicko – historický výskum na celom objekte ako aj v priľahlej záhrade.

Dnešnú časť, vychádzajúc práve zo spracovaných podkladov, si dovolím venovať dominante Kaštieľa a to z niekoľkých dôvodov.

Jedným je rok, ďalším je jeho energia a nie posledným, jeho krása.

Je to platan, strom, ktorý bol podľa výskumu posadený v roku 1921. Mesiac sa neuvádza, ale v tomto roku sa dožíva neuveriteľných 100 rokov. Dominantou dvora pred rokom 1921 bola lipa malolistá, ktorú z neznámych príčin vymenili za dnešný platan. Dnes je skutočnou dominantou nádvoria, každým ročným obdobím mení atmosféru dvora, v tomto jarnom období jeho koruna je bezpečným domovom vtákov, ktoré sa vracajú naberať z jeho energie. Počas horúcich letných dní poskytuje príjemné schladenie nielen pre budovu, ale vytvára príjemný tieň na odpočinok.

Platan zažil za sto rokov myslím si, že ďaleko viac príjemných dní, vďaka starostlivosti o jeho kondíciu, sa každému dokáže odvďačiť vyžarovaním svojej nekonečnej a nevyčerpateľnej energie.

Jeho obvod je 4,5 m, vysoký je cez 20m a za posledné tri roky narástol vo svojom obvode o 30 cm. Zaujímavosťou je, že tento majestátny strom mení svoju kôru raz za 3 – 4 roky a práve v tomto roku sa farby jeho kôry menia.

Dovoľte zaželať nášmu výnimočnému stromu, aby ľudská starostlivosť o jeho dlhovekosť bola nevyčerpateľná a aby bola vo vzájomnej symbióze prírody a človeka.