Nové termíny presunutých celoštátnych postupových súťaží v roku 2021

Národné osvetové centrum v roku 2021 presúva celoštátne kolá súťaží: Belopotockého Mikuláš 2021, 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých, na 18. – 21. novembra 2021 v Liptovskom Mikuláši.

Divertimento musicale 2021, 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby, na 3. – 4. decembra 2021 v Rimavskej Sobote.

FEDIM 2021, 7. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých, na 12. – 14. novembra 2021 v Tisovci.

Hviezdoslavov Kubín 2021, 67. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých, na 27. – 30. októbra 2021 v Dolnom Kubíne.

OdDYCHpoDYCH 2021, 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dychovej hudby, na 13. – 14. novembra 2021 v Lednických Rovniach a Púchove.

Šaffova ostroha 2021, 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, na 19. – 21. novembra 2021 vo Vranove nad Topľou a v Dlhom Klčove.