Hviezdoslavov Kubín – občerstvenie

Dokumenty na stiahnutie


Výzva na predkladanie ponúk Hviezdoslavov Kubín – občerstvenie

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Hviezdoslavov Kubín – občerstvenie
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Výroba občerstvenia 50 ks obložených bagiet (bageta, maslo alebo dressing,

šunka, syr, zelenina) a 50 ks minerálky jemne perlivej objem PET fľaše 0,5 litra.

Dodanie na miesto konania podujatia: V- klub, Námestie SNP 12, Bratislava.

Dodanie je rozdelené nasledovne: dňa 03.03.2020 cca o 11:00 hodine 25 ks

minerálok a 25 ks bagiet, dňa 04.03.2020 cca o 11:00 hodine 25 ks minerálok a 25 ks bagiet.

Predmetom zákazky je aj doprava na miesto konania podujatia.