Tlačoviny pre podujatie Cineama 2020

Výzva na predkladanie ponúk – Tlačoviny pre podujatie Cineama 2020

Tlačoviny pre podujatie Cineama 2020

Tlač a dodanie nasledovných tlačovín:

spravodaj neperiodická publikácia, formát A5, náklad v počte 100 ks, dodanie

jednorázovo do 13.03.2020.

Pozvánky, formát A4/3 – 210 mm x 99 mm, v počte 120 ks, dodanie jednorázovo

do 09.03.2020.

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.