Tlačoviny pre podujatie Výtvarné spektrum 2020

Výzva na predkladanie ponúk  – Tlačoviny pre podujatie Výtvarné spektrum 2020

Tlačoviny pre podujatie Výtvarné spektrum 2020

Predmetom verejného obstarávanie je :
Tlač a dodanie nasledovných tlačovín:
katalóg neperiodická publikácia, formát 210 mm x 210 mm, náklad v počte 350
ks, dodanie jednorázovo do 31.03.2020.
Plagáty, formát A2 v počte 10 ks, dodanie jednorázovo do 06.03.2020.
Pozvánky, formát A4/3 – 210 mm x 99 mm, v počte 120 ks, dodanie jednorázovo
do 06.03.2020.
Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.