Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava – podujatia Cyrilometodské dni

Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava – podujatia Cyrilometodské dni

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava – podujatia Cyrilometodské dni
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 05.07.2021, v počte 3 autobusy. Jedná sa o prenájom autobusov s vodičom na uvedenej trase. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav vozidla, vozidlo upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie/klimatizácia vo vozidle.

Trasa autobus č. 1 :  Dňa 05.07.2021 o 13:30 vyzdvihnutie účastníkov Bratislava,       Cultus Ružinov, doprava na miesto podujatia Senec – Dom kultúry, najneskôr do        14:30, počet účastníkov 45. Po ukončení podujatia dňa 05.07.2021 cca o 18:00 rozvoz účastníkov podujatia späť rovnakou trasou.

       Trasa autobus č. 2 :  Dňa 05.07.2021 o 13:45 vyzdvihnutie účastníkov Pezinok,        Dom kultúry, Holubyho ul., doprava na miesto podujatia Senec – Dom kultúry,        najneskôr do 14:30, počet účastníkov 16. Po ukončení podujatia dňa 05.07.2021 cca o 18:00 rozvoz účastníkov podujatia späť rovnakou trasou.

        Trasa autobus č. 3 :  Dňa 05.07.2021 o 13:30 vyzdvihnutie účastníkov Trnava,-         Zavar, Obecný úrad, doprava na miesto podujatia Senec – Dom kultúry, najneskôr  do 14:30, počet účastníkov 20. Po ukončení podujatia dňa 05.07.2021 cca o 18:00 rozvoz účastníkov podujatia späť rovnakou trasou.

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.