Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava – podujatia Divadelné konfrontácie

Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava – podujatia Divadelné konfrontácie

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava – podujatia Divadelné konfrontácie
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 18.09 a 19.09.2020, v počte 4 autobusov. Jedná sa o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav    vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 18.09.2020

autobus č. 1:  vyzdvihnutie účastníkov ZUŠ, Fándlyho 10, Senec, počet osôb 7 + rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Holubyho 42, Pezinok. Po ukončení podujatia cca o 22:00 odvoz účastníkov z Pezinka späť do Senca, počet účastníkov 7.

autobus č. 2: vyzdvihnutie účastníkov Karloveská 64, Bratislava, počet osôb 19 + rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Holubyho 42, Pezinok. Po ukončení podujatia cca o 22:00 odvoz účastníkov z Pezinka späť do Bratislavy, počet účastníkov 19.

autobus č. 3: vyzdvihnutie účastníkov Kultúrny dom, Lozorno, počet osôb 10 + rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Holubyho 42, Pezinok. Po ukončení podujatia cca o 22:00 odvoz účastníkov z Pezinka späť do Bratislavy, počet účastníkov 10.

Dňa 19.09.2020

autobus č.1: vyzdvihnutie účastníkov Markova 15, Bratislava, počet osôb 6 + rekvizity a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Holubyho 42, Pezinok. Po ukončení podujatia cca o 22:00 odvoz účastníkov z Pezinka späť do Bratislavy, počet účastníkov 6.