Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava – podujatia Malá Tália

Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava – podujatia Malá Tália

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava – podujatia Malá Tália
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 01.10. až 02.10. 2020, v počte 8 autobusov. Jedná sa o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav  vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 01.10.2020

autobus č. 1:  vyzdvihnutie účastníkov DDS Lano Karloveská 32, Bratislava, počet osôb 11, následne pristúpenie účastníkov DS Pesimky na Račianska 78, Bratislava, počet osôb 11, následne pristúpi ZUŠ Svätý Jur, počet osôb 8, následne pristúpi DDS Cez dierkovú kľučku, Pezinok, počet osôb 13, a odvoz na miesto konania podujatia Námestie 1. mája, Senec,  spolu počet účastníkov 43,

autobus č. 2: vyzdvihnutie účastníkov Senec, Námestie 1. mája a prevoz účastníkov v počte 19,  Senecké jazerá č.167 Sever, Senec. Návrat autobus na Námestie 1. mája, Senec a následne rozvoz účastníkov do Pezinka, Svätého Jura a Pesimisky, Račianska 78, Bratislava, spolu počet účastníkov 32.

Dňa 02.10.2020

     autobus č.1: vyzdvihnutie účastníkov ZUŠ Vrbenského 1, Bratislava v počte  účastníkov 28 + kulisy. Prevoz účastníkov na miesto konania podujatia, Námmestie 1. mája Senec. Po vystúpení účastníkov, prejazd autobusu na Senecké jazerá č. 167, Sever, Senec. Nástup účastníkov a ich prevoz na miesto konania podujatia, Námestie 1. mája, Senec počet účastníkov 28.

autobus č. 2: vyzdvihnutie účastníkov VaDiDlo Lozorno, počet osôb 9 a odvoz na miesto konania podujatia Námestie 1. mája, Senec,  spolu počet účastníkov 9.

autobus č. 3: vyzdvihnutie účastníkov SZUŠ Ružová dolina 29, Bratislava v počte 8 osôb. Prevoz účastníkov na miesto konania podujatia, Námestie 1. mája Senec, spolu počet účastníkov 8.

autobus č. 4: vyzdvihnutie účastníkov Senec, Námestie 1. mája prevoz účastníkov do DDS Vrbenského 1, Bratislava, počet účastníkov 28 + kulisy.

autobus č. 5: vyzdvihnutie účastníkov VaDiDlo Senec, Námestie 1. mája a rozvoz účastníkov do Lozorna, počet účastníkov 9.

autobus č. 6: vyzdvihnutie účastníkov Senec, Námestie 1. mája rozvoz účastníkov do DS LANO, Karloveská 32, Bratislava, následne SZUŠ Ružová dolina 29, Bratislava,  počet účastníkov 19.

 

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.