Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava – podujatie Štúrova Modra

Výzva na predkladanie ponúk – Autobusová doprava – podujatie Štúrova Modra

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava – podujatia Štúrova Modra
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 23.09.2020, v počte 2 autobusov. Jedná sa        o prenájom autobusov s vodičmi na uvedených trasách. Celková cena zákazky je       vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav  vozidiel, vozidlá upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie vo vozidle.

Dňa 23.09.2020

autobus č. 1:  vyzdvihnutie účastníkov ZUŠ, Fándlyho 10, Senec, počet osôb 11 a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Sokolská 8, Modra. Po ukončení podujatia cca o 18:00 odvoz účastníkov z Modry späť  do Senca, počet účastníkov 11.

autobus č. 2: vyzdvihnutie účastníkov Obecný úrad, Kostolište, počet osôb 15 a odvoz na miesto konania podujatia: Kultúrny dom, Sokolská 8, Modra.

Po ukončení podujatia cca o 18:00 odvoz účastníkov z Modry späť  do Kostolišta, počet účastníkov 15.