Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava pre podujatie Konc jak živé“

Výzva na predkladanie ponúk – „Autobusová doprava pre podujatie Konc jak živé“

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Autobusová doprava – podujatia Konc jak živé
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Autobusová doprava dňa 19.06.2021, v počte 1 autobus. Jedná sa   o prenájom autobusov s vodičom na uvedenej trase. Celková cena zákazky je       vrátane dopravy na a z miesta plnenia. Vyžadujeme výborný technický stav        vozidla, vozidlo upratané a čisté, podmienkou je funkčné kúrenie/klimatizácia   vo vozidle.

Trasa:  Dňa 19.06.2021 o 13:00 vyzdvihnutie účastníkov Pezinok Cajla,     následne pristúpenie účastníkov Pezinok – Holubyho (Dom kultúry), následne  pristúpenie účastníkov Bratislava – Istropolis, následne pristúpenie účastníkov Stupava, doprava na miesto podujatia Zohor – Dom kultúry, najneskôr do 14:30, počet účastníkov 45.

Po ukončení podujatia dňa 19.06.2021 o 19:30 rozvoz účastníkov podujatia nasledovne: Zohor – Dom kultúry, Stupava, Bratislava – Istropolis, Pezinok –Holubyho (Dom kultúry), Pezinok- Cajla, počet účastníkov 45.