Výzva na predkladanie ponúk – Tlač a dodanie „časopis Vidiečan 2021

Výzva na predkladanie ponúk – Tlač a dodanie „časopis Vidiečan 2021

Predmet zákazky

a) Názov zákazky: „„Tlač a dodanie – časopis Vidiečan

 b) Stručný opis zákazky: Predmetom verejného obstarávanie je :

Tlač a dodanie – časopis Vidiečan v počte 1000 ks kvartálne ( 4 x ročne), formát A4 na výšku.

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa