Výzva na predkladanie ponúk – Tlač a dodanie „Plán podujatí 2021

Výzva na predkladanie ponúk – Tlač a dodanie „Plán podujatí 2021

Názov zákazky: „Tlač a dodanie – Plán podujatí na rok 2021

 Stručný opis zákazky: Predmetom verejného obstarávanie je :

Tlač a dodanie – Plán podujatí na rok 2021 v počte 500 ks, formát A6 na výšku.

Dodanie tlačových podkladov v pdf: 22.01.2021

Dodanie hotovej zákazky do: 31.01.2021

 

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.