Výzva na predkladanie ponúk – „Tlačoviny pre podujatie Cineama 2021“

Výzva na predkladanie ponúk – „Tlačoviny pre podujatie Cineama 2021“

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Tlačoviny pre podujatie Cineama 2021
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Tlač a dodanie nasledovných tlačovín: spravodaj neperiodická publikácia, formát A5, náklad v počte 150 ks, dodanie  jednorázovo do 17.06.2021.

Pozvánky, formát A4/3 – 210 mm x 99 mm, v počte 50 ks, dodanie jednorázovo do 17.06.2021.

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.