Výzva na predkladanie ponúk – Tlačoviny pre podujatie DOA 2020

Výzva na predkladanie ponúk – Tlačoviny pre podujatie DOA 2020

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Tlačoviny pre podujatie DOA 2020
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Tlač a dodanie nasledovných tlačovín:

kompletné grafické spracovanie tabúl, výroba info tabule, formát 50 cm x 70 cm, náklad v počte 15 ks, dodanie jednorázovo do 30.09.2020, grafika do 25.09.2020.

Neperiodická publikácia, brožúra, formát A 5, EKO papier, v počte 4000 ks, dodanie do 30.09.2020

Plagáty, formát A2, slovenská verzia, v počte 100 ks, dodanie jednorázovo do  30.09.2020.

       Plagáty, formát A3, slovenská verzia, v počte 80 ks, dodanie jednorázovo do 30.09.2020.

Plagáty, formát A3, nemecká verzia, v počte 15 ks, dodanie jednorázovo do 30.09.2020.

Kompletné grafické spracovanie billboardu, formát 5,04 m x 2,38 m, v počte 1 ks,       dodanie jednorázovo do 25.09.2020.

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.