Výzva na predkladanie ponúk – : „Tlačoviny pre podujatie Výtvarné spektrum 2021“

Výzva na predkladanie ponúk – : „Tlačoviny pre podujatie Výtvarné spektrum 2021“

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Tlačoviny pre podujatie Výtvarné spektrum 2021
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Tlač a dodanie nasledovných tlačovín: katalóg neperiodická publikácia, formát 210 mm x 210 mm, náklad v počte 450 ks, dodanie jednorázovo do 07.07.2021.

Plagáty, formát A2 v počte 50 ks, dodanie jednorázovo do 07.07.2021.

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.