Výzva na predkladanie ponúk – „Vytvorenie výtvarného diela pre podujatie Salón výtvarníkov 2021“

Výzva na predkladanie ponúk – „Vytvorenie výtvarného diela pre podujatie Salón výtvarníkov 2021“

Predmet zákazky

  1. a) Názov zákazky: „Vytvorenie výtvarného diela pre podujatie Salón výtvarníkov 2021
  2. b) Stručný opis zákazky:

Predmetom verejného obstarávanie je :

Fotografovanie, grafické spracovanie, tlač a dodanie nasledovných tlačovín: Fotografovanie portrétov a diel výtvarníkov katalóg neperiodická publikácia, formát A5, náklad v počte 1500 ks, grafické  spracovanie do 04.06.2021, dodanie  jednorázovo do 11.06.2021.

Pozvánky, formát 200 mm x 200 mm, v počte 350 ks, grafické spracovanie do 04.06.2021 dodanie jednorázovo do 11.06.2021.

Plagáty, formát A3, v počte 10 ks, grafické spracovanie do 04.06.2021, dodanie jednorázovo do 11.06.2021

Plagáty, formát A2, v počte 5 ks, grafické spracovanie do 04.06.2021, dodanie jednorázovo do 11.06.2021

Vstupenky, formát 185 mm x 40 mm , v počte 450 ks, grafické spracovanie do 04.06.2021, dodanie jednorázovo do 11.06.2020

Banner, formát 1490 mm x 1980 mm , v počte 1 ks, grafické spracovanie do

04.06.2021, dodanie jednorázovo do 04.06.2021

Predmetom zákazky je aj dodanie tlačovín do sídla verejného obstarávateľa.