Výzva na prekladanie ponúk – Malá Tália – ubytovanie a strava

Výzva na prekladanie ponúk – Malá Tália – ubytovanie a strava

  1. Názov predmetu obstarávania: „Malá Tália – ubytovanie a strava”

     Slovník spoločného obstarávania (CPV): 55300000-3 Reštauračné služby

     a podávanie jedál, 55500000-5 Služby jedální a hromadného stravovania,

    55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby, 98341000-5 Ubytovacie

    služby, 55110000-4  Hotelové ubytovacie služby

Opis predmetu obstarávania: ubytovanie a stravovanie v dňoch 01.10. – 02.10.2020

Ubytovanie v dňoch 01.10.2020 až 02.10. 2020 nasledovne:

dňa 01.10.2020 počet osôb 19, rozpis izieb

jednoposteľová 4 krát

dvojposteľová 6 krát

trojposteľová 1 krát

Ubytovanie bude pre 10 dospelých osôb a 9 detí do 15 rokov.

Strava v dňoch 01.10.2020 až 02.10.2020 nasledovne:

dňa 01.102020 od 19:30 hod večera pre 19 osôb:

večera: hmotnosť porcie minimálne 200 g, pečené kurča, ryža, zeleninová obloha

dňa 02.10.2020 od 08:00 hod raňajky pre 19 osôb:

raňajky- bufetové stoly, pečivo, šunka, salámy, párky, syry, zelenina, ovocie, čaj, káva, džús, pečivo sladké, jogurty

SPOLU ubytovaných: 19 osôb

Večere : 19 osôb

Raňajky :19 osôb