17 júna, 2022

Virtuálna 3D galéria – Salón výtvarníkov 2022

Virtuálna 3D ochutnávka kolektívnej výstavy 77 umelcov Bratislavského kraja
1 septembra, 2022

KALENDÁR PODUJATÍ MOS MODRA jeseň/zima 2022

KALENDÁR PODUJATÍ MOS MODRA jeseň/zima 2022
25 septembra, 2022

PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE – ZLATÁ ČIŽMA

Krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení
8 októbra, 2022

JABLKOVÉ HODOVANIE 2022

Jablkové hodovanie patrí medzi jedno z najúspešnejších spoločenských, kultúrno - kreatívnych a komunitných podujatí Bratislavského samosprávneho kraja
26 októbra, 2022

Deň osvetových pracovníkov 2022

Slávnostné udeľovanie ocenení ľuďom v kultúre, v osvetových a kultúrnych strediskách, v kolektívoch záujmovo-umeleckej činnosti v Bratislavskom kraji
30 decembra, 2022

ARCHÍV Videokonferencia KONZULTÁCIE FOTOGRAFICKÝCH DIEL – AMFO 2022

Online konferencia KONZULTÁCIE FOTOGRAFICKÝCH DIEL – AMFO 2022
30 decembra, 2022

ARCHÍV Závodské bezchleba hody 2022

Záhorácky folklórny festival
30 decembra, 2022

ARCHÍV Cyrilo-metodské dni 2022

Prehliadka speváckych zborov
30 decembra, 2022

ARCHÍV CINEAMA 2022 PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE

Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Bratislavský kraj
30 decembra, 2022

ARCHÍV Hviezdoslavov Kubín 2022

Okresné kolo IV. a VI. kategórie v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie
30 decembra, 2022

ARCHÍV Konc jak živé 2022

Krajské kolo celoštátnej súťaže ľudových rozprávačov a regionálna súťaž spevákov záhoráckej ľudovej piesne (nad 40 rokov)
30 decembra, 2022

ARCHÍV Štúrova Modra 2022

Krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy IV. a V. kategória a v tvorbe divadiel poézie
30 decembra, 2022

ARCHÍV Bratislavské metamorfózy 2022

Krajská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy a detských recitačných kolektívov pre I. - III. kategóriu
30 decembra, 2022

ARCHÍV AMFO 2022 PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE

Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Bratislavský kraj
30 decembra, 2022

ARCHÍV Malokarpatský Slávik 2022 a Budmerická fazuľovica

Súťaž amatérskych spevákov populárnej piesne
30 decembra, 2022

ARCHÍV VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 PRIHLASOVANIE DO SÚŤAŽE

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby
30 decembra, 2022

ARCHÍV Mládež spieva 2022

Krajská súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov Bratislavský kraj
30 decembra, 2022

ARCHÍV Zahrajte mi muzikanti 2022

Krajská súťaž a prehliadka sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb detských folklórnych kolektívov a Krajská súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov
30 decembra, 2022

ARCHÍV Na Šarfických lúkach pri muzike

Festival dychových hudieb
30 decembra, 2022

ARCHÍV Stretnutie s Malou Táliou 2022

Krajská súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti
30 decembra, 2022

ARCHÍV Videokonferencia KONZULTÁCIE VÝTVARNÝCH DIEL – VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022

Online konferencia - Konzultácie výtvarných diel Výtvarné spektrum 2022
30 decembra, 2022

ARCHÍV VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 VÝSTAVA

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Bratislavský kraj
30 decembra, 2022

ARCHÍV CINEAMA 2022 PROJEKCIA

Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Bratislavský kraj
30 decembra, 2022

ARCHÍV AMFO 2022 VÝSTAVA

Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby Bratislavský kraj
30 decembra, 2022

ARCHÍV Stretnutie s malou Táliou 2022

Krajská súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti
30 decembra, 2022

ARCHÍV Víno, ženy a vône® 2022

Dámsku degustáciu sprevádzajú slávne ženy zo sveta vína
30 decembra, 2022

ARCHÍV Konc jak živé 2022

súťažná prehliadka ľudových rozprávačov / od 10 rokov/ a prehliadka spevákov záhoráckych piesní / vek od 40 rokov/
30 decembra, 2022

ARCHÍV PODUJATIE ZRUŠENÉ – Šaffova ostroha 2022

Krajské kolo celoštátnej súťaže a prehliadky sólistov v ľudovom tanci v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Šaffova ostroha
30 decembra, 2022

ARCHÍV Divadelné konfrontácie 2022

Krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla a krajská postupová súťaž a prehliadka divadla mladých s postupom na celoštátne prehliadky
30 decembra, 2022

ARCHÍV Otvorené pivnice na sv. Urbana® 2022

15. ročník, otvorenie sezóny na Malokarpatskej vínnej ceste
30 decembra, 2022

ARCHÍV Medzinárodný festival detských folklórnych súborov

Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia organizuje Medzinárodný festival detských folklórnych súborov v Bratislave už dvadsiaty štvrtý rok.
30 decembra, 2022

ARCHÍV VÝSTAVA – SALÓN VÝTVARNÍKOV 2022

kolektívna výstava 77 umelcov Bratislavského kraja
30 decembra, 2022

ARCHÍV VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 WORKSHOP LINORYT – pamäť

Workshop - zdokonalenie zručností v technike grafika, cvičenie na tému Pamäť, technika linoryt
30 decembra, 2022

ARCHÍV VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 WORKSHOP PLENÉROVÁ KRESBA – krajina

Workshop - zdokonalenie zručností v technike kresba, exteriérové / interiérové cvičenie na  tému Krajina
30 decembra, 2022

ARCHÍV CINEAMA 2022 Vyhodnotenie krajského kola celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby Bratislavský samosprávny kraj

30 decembra, 2022

ARCHÍV PRIHLASOVANIE ATELIÉROV na Deň otvorených ateliérov© 2022

Chcete participovať na Dni otvorených ateliérov ako „ateliér“, či sprievodný program – „výstava“, alebo „tvorivá dielňa“? Prosím zaregistrujte sa!
30 decembra, 2022

ARCHÍV DEŇ VO VINOHRADOCH ® 2022

Príďte si vychutnať výborné malokarpatské vína a zároveň prejsť sa krásnymi kopcami viníc v období končiaceho leta.
30 decembra, 2022

ARCHÍV Deň otvorených ateliérov 2022®

Srdečne Vás pozývame vychutnať si momenty dotyku s krásou a nahliadnuť do ateliérov umelcov Bratislavského samosprávneho kraja