ARCHÍV STRETNUTIE S MALOU TÁLIOU 2023

Informácie o podujatí

Term:
31 decembra, 2023 - 31 decembra, 2023
Adresa konania:
Námestie 1. mája, 903 01 Senec
Miesto konania:
MsKS Senec


Kontakt:
Meno:
Adriana Kmeťová
E-mail:
kmetova@moska.sk
Telefón:
+421905777035

Dokumenty na stiahnutie

Popis podujatia

Stretnutie s Malou Táliou 2023

Krajská súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti s možnosťou postúpiť na 50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA 2023

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti.

Ďalšími cieľmi sú:
– prezentovať výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách;
-na báze zdravej súťaživosti rozvíjať záujmy, talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí v čase vyučovacieho a mimo vyučovacieho procesu;
– prezentovať a konfrontovať uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii majoritných a minoritných skupín (zdravotne znevýhodnených, národnostných a pod.);
– vytvárať priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov;
– umožniť pedagogickým zamestnancom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.